ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
 1. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၁ အပိုင္း က )
 2. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း  (အတြဲ ၁ အပို္င္း ခ )
 3. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၂ အပိုင္း က )
 4. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၂ အပို္င္း ခ )
 5. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၃ အပိုင္း က )
 6. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၃ အပို္င္း ခ)
 7. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၄ အပိုင္း က )
 8. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၄ အပိုင္း ခ)
 9. ျမန္မာစြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၅ အပိုင္း က)
 10. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၅ အပိုင္း ခ )
 11. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၅ အပိုင္း ဂ )
 12. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း ( အတြဲ ၆ )
 13. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၇ )
 14. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၈  အပိုင္း က )
 15. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၈ အပို္င္း ခ )
 16. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း ( အတြဲ ၉ အပိုင္း က )
 17. ျမန္မာ စြယ္စံုက်မ္း (အတြဲ ၉ အပိုင္း ခ)
anno
3/12/2011 07:26:06 am

can't download part 8 (b) and 9(a,b) pls ..
help me..
thank..:)

Reply
ကိုသန္းထြန္း
11/1/2011 06:45:25 am

အထက္က ေကာမဲန္႔ လိုပဲ ေနာက္ဆံုး မီဒီယာဖိုင္ရာ လင့္ခ္ေတြက ေသေနၿပီဗ်ာ .. ျပန္ စစ္ေပးပါဦး။

Reply
4/26/2012 06:12:09 pm

I was slapped again and nearly punched by my mother's hand. The feeling was so intense..

Reply
တိမ္ညိဳ
2/4/2013 11:37:00 am

စြယ္စံုက်မ္းငါးအုပ္ေဒါင္းသြားပါတယ္ ေက်းဇူးပါဗ်

Reply
Zaw
10/1/2016 06:14:55 am

၉ကအဆံုးလား

ReplyLeave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္