ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
 1. မိန္မတစ္ေယာက္၏ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ (ဂ်ဴး)
 2. ရာဇ၀င္ထဲမွာေမာင့္ကိုထားရစ္ခဲ့(ဂ်ဴး)
 3. ခ်စ္သူ၏သမီး(ဂ်ဴး)
 4. လရဲ႕ေအာက္ဘက္မိုင္အေဝးမွာ (ဂ်ဴး)
 5. ခ်စ္သူလားစကားတစ္ပြင့္ပြင့္ခဲ့တယ္(ဂ်ဴး)
 6. အမွတ္တရ(ဂ်ဴး)
 7. ခ်စ္သူ၏သမီး(ဂ်ဴး)
 8. ေရေမ်ာသီး(ဂ်ဴး) 
 9. ေလထဲမွာပ်ံ၀ဲသူမ်ား(ဂ်ဴး)
 10. ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သ(ဂ်ဴး)
 11. အမုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစစ္ပြဲမ်ား(ဂ်ဴး)
 12. ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျဖဴ(ဂ်ဴး)
 13. ရာဇ၀င္ထဲမွာေမာင့္ကိုထားရစ္ခ(ဂ်ဴး)
 14. လေရာင္ကိုေၾကာက္သူ(ဂ်ဴး)
 15. ခ်စ္ျခင္း၏အႏုပညာ(ဂ်ဴး)
 16. မိန္းမႏွစ္ေယာက္(ဂ်ဴး)
 17. ျမရဲ့လ(ဂ်ဴး)
 18. အက္ဆစ္တစ္ခြက(ဂ်ဴး)
 19. ခ်စ္သူလားစကားတစ္ပြင့္ပြင့္ခဲ့တယ္(ဂ်ဴး)
 20. ကၽြန္မနဲ႔ေဆးလိပ(ဂ်ဴး)
 21. ဆရာ၀န္ႏွစ္ေယာက(ဂ်ဴး)
 22. ၾကယ္ေၾကြတို႔ရဲ့အေတာင္ပ(ဂ်ဴး)
 23. ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သ(ဂ်ဴး)
 24. ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား(ဂ်ဴး)
 25. ကံၾကမာကုိမယုံၾကသူမ်ား
 26. ကြ်န္မ၏သစ္ပင္ (06/30)
 27. ၾကယ္ေၾကြတုိ႔အေတာင္ပံ
 28. ကြ်န္မခ်စ္တဲ့ျ့မဳိ႕တစ္ျမဳ ိ႕
 29. ခ်စ္သူေရးတဲ့ကြ်န္မ၏ည
 30. ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျ ဖဴ
 31. ဆဲတတ္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ညေန”
 32.  ကြ်န္မတုိ႔မိန္းမေတြ – ၀တၳဳတုိ
 33.  ရဲရင့္ေသာ ႏွလုံးသား-၀တၳဳတုိ
 34.  ေတြ႕ခ်င္လွျပီ-၀တၳဳတုိ 
 35.  အ၀ါေရာင္ရထား (၀တၳဳတုိ)
 36. -ေရေမ်ာသီး – ၀တၳဳတုိ
 37.  ဖ်ားေနတဲ့ျမဳိ႕-၀တၳဳတ
 38.  နာမည္နဲ႔အသက္-၀တၳဳတုိ
 39. -မိန္းမႏွစ္ေယာက္-၀တၳဳတုိ
 40.  အႏွပညာရွင္မ်ားနဲ႔စံလက္ရာမ ်ား – ၀တၳဳတုိ
 41. ေလထဲမွာကပ်ံ၀ဲက်သူမ်ား (၀တၳဳတုိ)
 42.  ေကာင္းကင္မပါေသာည (၀တၳဳတုိ) 
 43. သူတုိ႔တြန္းအားေၾကာင့္ကြ်န ္ေတာ္လုပ္မိသြားတာပါ။
 44. -ျမရဲ႕လ-၀တၳဳတုိ
 45. မေတာ္တေရာ္-၀တၳဳတုိ 
 46. ျပတင္းေပါက္-၀တၳဳတုိ 
 47. ကမာၻေျမရဲ႕ခ်စ္သူ-၀တၳဳတုိ
 48.  ဘ၀ဇာတ္စရာ (၀တၳဳတုိမ်ား)
 49. ငါးမွ်ားျခင္း – ၀တၳဳတုိ
 50.  လူနဲ႔ၾကဳိး – ၀တၳဳတုိ 
 51.  ေရေမ်ာသီ-၀တၳဳတို 
 52.  ၀တၳဳတုိမ်ား 
 53. ကမာၻေျမရဲ႕ခ်စ္သ
 54. ရြက္ေလွမ်ား (၀တၳဳတုိ)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္