ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
 1. ေရႊစင္နတ္ဘုရား (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 2. ငယ္ကခ်စ္ အႏွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 3. ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 4. ေစာရသက္ျပင္း ( ဒဂုန္ေရႊမွ်ား )
 5. စိတ္ေေျပာင္းကိုခြာ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား )
 6. ထမင္းလံုး တေစၧ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား )
 7. ျဂိဳလ္ေမြတဲ့ပန္းတေဂါင္း( ဒဂုန္ေရႊမွ်ား )
 8. ၀ိညာဥ္၏ အရိပ္(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား )
 9. သေဘၤာပ်က္ ခရီးသည္ ခုႏွစ္ေယာက္(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား )
 10. လက္မတင္ကေလး(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 11. သူေယာင္ရုပ္(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 12. ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္သူ(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 13. အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 14. ေထာင္မင္းသားဦးဘိုးေတာ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 15. ကမၸလာနီေအာက္၀ယ္ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 16. ကၽြန္မင္းသား (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 17. ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆိုး (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)
 18. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ရုပ္ထုက်ိန္စာ
 19. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -ေရာဘ့္ဘင္ဆင္ကရူဆုိး
 20. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -သုံးေဖာ္ညီေနာင
 21. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -လုူသစ္ပင္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းၾကယ္၀တၳဳမ်ား
 22. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ကြ်န္းမင္းသား
 23. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ကဗလာနီေအာက္၀ယ္
 24. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ခ်စ္ေသြးဧကရ
 25. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ဘ၀မုန္တုိင္း 
 26. ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ေမ၀ါ၏ကလဲံ့စား
tayzar
10/27/2011 10:33:45 pm

၀တၳဳတို ေလးေတြမ်ားမ်ားတင္ထားေပးပါဦး( ဒဂုန္ ေရႊမ်ွားမွ မဟုတ္ပါဘူး)

Reply
5/23/2012 06:39:47 pm

အားေပးခ်င္တယ္

ReplyLeave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္