ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

မုန္ ့လံုးေရေပၚ

မုန္ ့လံုးေရေပၚ

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖိုရမ္

ရက္စြဲ= ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၇၇

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

မုန္ ့လံုးေရေပၚ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္