ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

  စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀

   ထုတ္ေ၀သူ= ျမန္မာမိသားစု

   ရက္စြဲ= ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ

   စာမ်က္ႏွာ= ၈၈

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

   ဖိုင္ဆိုဒ္= 24.78 MB

 

စာအုပ္အမည္

နတ္ပ်ိဳမအတြက္ပန္း(တာရာမင္းေ၀)

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္