ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

  


စာေရးသူ= တာရာမင္းေ၀

ထုတ္ေ၀သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ၊ ျမန္မာ Ebook အျဖစ္ ျမန္မာဆိုက္ဘာမွ မိုးဇင္ စာရိုက္တင္ဆက္ပါသည္။

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ

   စာမ်က္ႏွာ= ၃၈

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

   ဖိုင္ဆိုဒ္= 906 KB

 

စာအုပ္အမည္

ေရႊအေတာင္ပံမွာဒဏ္ရာေတြျပန္ေကာင္းလာတဲ့တစ္ေန႔

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Multiply)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္