ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

  
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာအုပ္တိုက္

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၅၆

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေစ်းသည္အလြဲမ်ား (နီကိုရဲ)

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

စာဖက္ခ်င္လို႔ပါ

ReplyLeave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္