ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား (နီကိုရဲ)

  

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= ခ်ိဳေတးသံစာေပ

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၈၀

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖၚမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။
Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္