ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ႏွင့္ရင္လြဲသူ

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ.ရင္လြဲသူ (နီကိုရဲ)

   စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္ေ၀သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာအုပ္တိုက္

   ရက္စြဲ= xxxx

   စာမ်က္ႏွာ= ၁၆၁

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ႏွင့္ရင္လြဲသူ

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္