ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

ဇြတ္

ဇြတ္ (နီကိုရဲ)

  
စာေရးသူ= နီကိုရဲ

   ထုတ္လုပ္သူ= ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္စာေပ

   ရက္စြဲ= ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

   စာမ်က္ႏွာ= ၂၁၆

   ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF

 

စာအုပ္အမည္

ဇြတ္

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္