ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 

လူႏွင့္သူတို ့၏ဟာသမ်ား

လူႏွင့္သူတို ့၏ဟာသမ်ား(နီကိုရဲ)

စာေရးသူ= နီကိုရဲ

ထုတ္ေ၀သူ= MMCP

ရက္စြဲ= ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ

စာမ်က္ႏွာ= ၄၅

ဖိုင္အမ်ိဳးအစား= PDF


စာအုပ္အမည္

လူႏွင့္သူတို ့၏ဟာသမ်ား

အင္တာနက္မွဖတ္ရန္(Google Document)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(MEDIAFIRE.COM_Yephyo)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(elibrary-NayAung)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္(Sagarwar)

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္

ဤေနရာတြင္ႏွိပ္၍ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.Leave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္