ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးဘေလာ့မွၾကိဳဆိုပါ၏
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး
 
..
yanpaing
7/19/2016 10:26:13 am

စာဖက္ခ်င္လို႔ပါ နည္းပညာကို မသုံးတက္လို႔
ကူညီေပးနိုင္ရင္ ကူညီေစခ်င္တယ္

Reply
11/21/2016 04:53:44 pm

Good


ReplyLeave a Reply.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္